1. Organitzador:

GARATGE NOGREDA, amb NRT A-702740-F, societat domiciliada al carrer Carretera de la Comella, 24, AD500 Andorra la Vella, Principat d’Andorra, telèfon + 376 805 582.

2. Objecte del concurs:

Garatge Nogreda preveu la realització d’un concurs promocional amb una persona guanyadora d’un telèfon iPhone 15.

3. Guanyador/a:

Guanyarà qui publiqui a xarxes socials la fotografia amb més ‘likes’.

En cas d’empat o disputa, el Responsable de Vendes de Nissan Andorra decidirà quina és la fotografia més original, i per tant guanyadora.

4. Participants:

Podran participar en aquest concurs les persones físiques, majors de 18 anys i residents a Andorra, que:

  1. Es facin una foto amb el nostre NISSAN QASHQAI a l’estand de la Fira.
  2. Publiquin la foto al seu perfil d’Instagram o Facebook amb els hashtags #garatgenogreda #nissanandorra.
  3. Segueixin els perfils de @garatgenogreda @nissanandorra
  4. Etiquetin un amic.

Els participants han de tenir un compte públic a la xarxa social triada (Facebook o Instagram).

La participació és gratuïta.

5. Durada del concurs:

S’admetran les publicacions vàlides realitzades entre el 27 i el 31 d’octubre de 2023.

La fase de participació es donarà per finalitzada el dia 31/10/2023 a les 19h.

6. Notificació i lliurament dels premis:

El participant del concurs serà coneixedor de si ha guanyat el premi o no un cop fet el concurs. Garatge Nogreda contactarà la persona guanyadora a través de les xarxes socials per gestionar l’entrega del premi. En cas de no rebre resposta per part del guanyador/a passats 14 dies des de la primera notificació, el premi recaurà en la següent persona amb més ‘likes’.

El premi no es podrà bescanviar pel seu import en diners ni per un altre regal.

Garatge Nogreda no es fa responsable dels desperfectes del premi un cop s’hagi lliurat.

7. Cessió del dret d’imatge:

El/la guanyador/a i/o participants del concurs, accepten aquestes bases legals i cedeix/en el seu dret d’imatge pel que fa a aquelles imatges que Garatge Nogreda pugui publicar relatives al concurs.

8. Desqualificacions i penalitzacions:

Si s’evidenciés que qualsevol dels participants no compleix amb els requisits exigits a les presents bases legals, o que les dades proporcionades per participar-hi no fossin correctes i vertaderes, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos del concurs perdent tot dret sobre el premi.

9. Exoneració de responsabilitat:

A títol enunciatiu, però no limitatiu, Garatge Nogreda no es responsabilitza de les possibles pèrdues, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància imputable a tercers que puguin afectar el desenvolupament de l’esmentat concurs, així com tampoc es responsabilitzarà de l’ús que faci el participant respecte del premi que obtingui d’aquest concurs.

Garatge Nogreda tampoc assumeix cap responsabilitat en casos de força major o cas fortuït que puguin impedir la realització del concurs o el gaudi total o parcial del premi.

10. Dades de caràcter personal:

De conformitat amb la Llei 29/2021 del 8 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals, totes les dades personals facilitades per a esdevenir participant del concurs de Garatge Nogreda quedaran registrades en un fitxer automatitzat anomenat “Clients potencials” del que és responsable Garatge Nogreda amb la finalitat de gestionar els concursos i comercials.

En qualsevol moment el participant podrà exercir els drets d’oposició, accés, rectificació, supressió, sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades i el dret d’oposició que permet que en determinades circumstàncies els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades.

11. Acceptació de les bases:

Els/les participants accepten les bases legals esmentades així com el criteri de Garatge Nogreda relatiu a la resolució i interpretació de qualsevol qüestió derivada del desenvolupament i funcionament del concurs.

Garatge Nogreda es reserva el dret a cancel·lar o modificar les presents bases legals quan concorri justa causa o força major.

Les bases legals estaran a disposició de qualsevol interessat al web comercial de Garatge Nogreda (https://www.garatgenogreda.ad/).

Aquest concurs no està patrocinat, avalat ni administrat per cap entitat.

12. Altres especificacions:

Els participants garanteixen que són usuaris del dispositiu mòbil des del qual participen i que han acceptat les seves condicions legals, polítiques de privadesa, o de qualsevol altre tipus aplicables.